Dyskusja ekspertów live – Biznes po spowolnieniu, czyli jak wrócić na właściwe tory