Analiza ilościowa stanu załogi – cz. 1

  • Demografia i fluktuacja w zakładzie pracy i jej znaczenie dla efektywności biznesowej – kluczowe informacje
  • Warsztat 1. Analiza demograficzna na bazie case study i ocena możliwych obszarów spadku efektywności
  • Przykładowe metody badania efektywności rekrutacji i selekcji
  • Warsztat 2. Analiza kosztów EB, rekrutacji i selekcji oraz adaptacji; ocena ich efektywności