Dostęp do nagrania – SYSTEM IT NA ZAMÓWIENIE – Najlepsze praktyki przy realizacji projektu it ze wsparciem z zewnątrz

Panel
Materiały dodatkowe

Nagranie ze spotkania

Swoim doświadczeniem podzielili się praktycy od lat realizujący systemy IT na zamówienie klientów:

Michał Jaremek


Ekspert w zarządzaniu projektami z ponad 10-letnim doświadczeniem

Magister inżynier informatyki i praktyk programistycznych. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania projektami na SGH oraz zdobył wiele certyfikatów ITIL i Microsoft. Od 2018 roku członek zarządu w RITS (brand Relyon IT Services wyspecjalizowany w profesjonalnej obsłudze procesów IT), który w ramach swoich struktur ma własny Software House.

Krzysztof Rusek


Znajduje rozwiązania poprawiające efektywność biznesową, podnoszącą wartość firmy oraz optymalizującą koszty IT

Niezależny konsultant – IT senior consultant z wszechstronnych wykształceniem biznesowym. Zdobył certyfikaty ITIL Fundation oraz MBA (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Ma praktyczne umiejętności m.in. z zakresu tworzenia i rozwijania stabilnego, produktywnego zespołu specjalistów IT, przygotowywania strategii IT, zarządzania portfelem projektów biznesowych, oceny efektywności projektów informatycznych i zarzadzania zmianami.

Przemysław Mikus


Łączy innowacyjne projekty z najlepiej wykwalifikowanymi zespołami programistycznymi

Z branżą IT związany od ponad 20 lat. Vice Prezes związku pracodawców usług IT – SoDA (Software Development Association). Od 7-miu lat Dyrektor Operacyjny Liki – Software House’u tworzącego oprogramowanie dla firm poszukujących digitalizacji swoich procesów.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:

I JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU IT?

II SZEŚĆ KLUCZOWYCH KROKÓW PRZY ZLECANIU SYSTEMU IT

KROK 1 – Dokładnie sprawdź, co jest potrzebne firmie
  1. Lista konkretnych pytań, które trzeba zadać w organizacji
  2. Określenie impaktu na życie firmy
  3. Analiza ekonomiczna – biznesplan
  4. Wstępne szacowanie kosztów
  5. Wybór właściciela projektu i zespołu projektowego:
KROK 2 – Analiza systemowo-biznesowa = początek pracy nad jakością – jak ją przeprowadzić
  1. Zarys analizy
  2. Założenia analizy systemowo-biznesowej:
KROK 3 – Wybór firmy – czym się kierować przy wyborze firmy, która dostarczy system
KROK 4 – Nadzór nad realizacją projektu – czyli jak współpracować z software housem, żeby ograniczyć ryzyka
  1. Raportowanie, czyli czego będziemy wymagać od software house’u
  2. Pilotaż bez wpadek wizerunkowych
KROK 5 – Odbiór projektu i wdrożenie – jak przeprowadzić je wzorcowo
KROK 6 – Obsługa powdrożeniowa i monitorowanie współpracy – czyli jak zapewnić dobry support i nie przepłacić

III DOBRE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU RÓŻNYCH METODYK – Agile, Scrum, Six-Sigma, Kanban, Prince, PMBOK, Waterfall, Rational Unified Process, Lean – które z nich sprawdzą się najlepiej przy w różnych typach projektów

IV NAJPOWAŻNIEJSZE BŁĘDY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

Nasi partnerzy:

RITS (Reylon IT Services) to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych w Polsce, która działa od 2014 roku. RITS świadczy usługi od zatrudniania specjalistów IT, poprzez Software House, tworzenie i utrzymanie oprogramowania, aż po automatyzację procesów biznesowych. Zespół RITS CENTER to blisko 300 specjalistów IT w pięciu centrach kompetencyjnych w Polsce i w Wietnamie, który działa od 2019 roku i realizujemy projekty informatyczne dla klientów na całym świecie.

www.rits.center

SoDA (Software Development Association) to związek polskich firm technologicznych, działający od 2018 r. Obecnie zrzesza ponad 110 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających na terenie całego kraju i zatrudniających prawie 14 000 pracowników. Poprzez prowadzenie badań i analiz, a także organizację szkoleń, webinarów i spotkań networkingowych, rozwija współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy firmami członkowskimi oraz promuje Polskę jako wiodący światowy rynek w dziedzinie wytwarzania oprogramowania i usług IT. 

www.sodapl.com