Twój status
Niezapisany
Cena
695
Get Started
This course is currently closed

Witamy na szkoleniu

Coś spowodowało, że musiałeś zakończyć szkolenie w czasie jego trwania? Nic nie szkodzi.

 • Nagranie z prelekcji i sesji pytań będzie dostępne na platformie przez 30 dni od daty wydarzenia. Zaloguj się na Moje Konto w platformie i weź udział wtedy, kiedy masz czas i ochotę
 • Nagranie z prelekcji będzie dostępne dla uczestników dzień po transmisji

Twój bilet obejmuje:

Pełen dostęp do całodniowej transmisji online 12 maja 2021

30-dniowy dostęp do nagrania z wydarzenia oraz sesji pytań z prelegentem

Udział w sesji zadawania pytań – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi w trakcie trwania prelekcji oraz po jej zakończeniu w sesji Q&A

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

WAŻNE!

Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa potwierdź, że obejrzałeś wszystkie bloki z prelekcjami.

Wystarczy, że po obejrzeniu nagrań z danego bloku zaznaczysz opcję

Harmonogram:

9:30 Powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatu

9:40 – 11:25 BLOK I

RM i Pricing – czym jest, na czym polega, jakie procesy obejmuje

 • Zdefiniowanie Revenue Management oraz Pricing
 • Czym w praktyce jest RM i Pricing
 • Procesy wchodzące w skład RM i Pricingu

Warunki handlowe – konstrukcja, składowe, znaczenie dla RM

 • Relacja dostawca/producent – dystrybutor
 • Co ma wpływ na konstrukcję warunków handlowych
 • Elementy składowe warunków handlowych
 • Wpływ konstrukcji warunków handlowych na strategie kategorii i zarządzanie przychodami
 • Na co zwracać szczególną uwagę w warunkach handlowych
 • Elementy warunków handlowych o których nikt nie mówi, a mogą być kluczowe
 • Wprowadzanie cenników, negocjacje roczne, skuteczne negocjowanie podwyżek

Strategia kategorii – czym jest, z jakich elementów się składa, jak ją stworzyć

 • Co ma wpływ na strategię kategorii
 • Znaczenie strategii
 • Strategia kategorii w kontekście strategii firmy
 • Elementy strategii kategorii
 • Jak tworzy się strategię i jak weryfikuje się jej realizację
 • Jak w praktyce wygląda tworzenie i realizacja strategii kategorii – przykłady

Polityka cenowa i polityka promocyjna jako element strategii kategorii

 • Zdefiniowanie polityki cenowej i promocyjnej
 • Czym w praktyce jest polityka cenowa i promocyjna
 • Jak definiować obie polityki
 • Narzędzia do realizacji polityki cenowej i promocyjnej
 • Sposoby weryfikacji polityki cenowej i promocyjnej

11:25 – 11:40 Przerwa na kawę

11:40 – 13:40 BLOK II

Sposoby wyznaczania i mierzenia cen regularnych i promocyjnych

 • Czym jest shopping
 • Narzędzia do prowadzenia polityki cenowej i promocyjnej na przykładzie
 • Ćwiczenie i przykłady

Narzędzia i sposoby wyznaczania oraz mierzenia indeksów cenowych

 • Czym w praktyce jest koszyk i HEL
 • Sposoby wyznaczania koszyka i HEL-u
 • Analizy w oparciu o pozycjonowanie cenowe
 • Indeksy cenowe, polityka cenowa i promocyjna a wprowadzanie nowych indeksów
 • Ćwiczenie i przykłady

Kalkulacja promocji z perspektywy dystrybutora

 • Spojrzenie dystrybutora na promocje zakupowe
 • Rodzaje promocji zakupowych i ich refundacji
 • Modele zarządzania promocjami, cele promocyjne, budżety promocyjne

Wpływ warunków promocji i refundacji promocji na RM od strony odbiorcy/dystrybutora

 • Kalkulacja promocji zakupowej i sprzedażowej z perspektywy odbiorcy/dystrybutora
 • Sposób myślenia kupca/category managera o promocjach
 • Wpływ poszczególnych rodzajów promocji zakupowych i sprzedażowych na RM
 • Ćwiczenie i przykłady

13:40 – 14:25 Przerwa na lunch

14:25 – 15:30 BLOK III

Narzędzia i parametry oceny efektywności promocji

 • Jak mierzyć promocje
 • Które parametry są istotne dla oceny efektywności promocji
 • Modele zarządzania promocjami

Analiza sprzedaży po rodzajach sprzedaży

 • Modelowy sposób myślenia o sprzedaży
 • Rodzaje sprzedaży przez pryzmat kosztów każdego z nich
 • Ćwiczenie i przykłady

Miks sprzedaży a RM

 • Sprzedaż po rodzajach w kontekście strategii kategorii
 • Jak modyfikować miks sprzedaży w stronę korzystnego wpływu na przychody
 • Ćwiczenie i przykłady

Podsumowanie

15:30 – 16:30 BLOK IV

Sesja pytań i odpowiedzi (zakładany czas trwania ok. 1 h, może ulec skróceniu jeśli pula Q&A zostanie wykorzystania wcześniej)

16:30 Zakończenie wydarzenia

Życzymy Państwu ciekawych prelekcji!

Masz pytania?

Agnieszka Palka

Project Manager
519-407-681

a.palka@trioconferences.pl