Siła wyższa w umowach

Twój status
Niezapisany
Cena
249
Get Started
This course is currently closed

Dzięki szkoleniu:

  • Usystematyzujesz wiedzę w zakresie przepisów prawa i orzecznictwa dotyczących siły wyższej;
  • Zaznajomisz się z przykładami stosowanych klauzul umownych dotyczących siły wyższej;
  • Poznasz możliwości i konsekwencji powołania się na siłę wyższą (w kontekście pandemii COVID-19);
  • Przeanalizujesz możliwe scenariusze realizacji umów lub ich zakończenia w sytuacji powołania się na przypadek siły wyższej;
  • Poznasz praktycznych aspektów prowadzenia i rozwiązywania sporów wynikających z zaistnienia siły wyższej.