Twój status
Niezapisany
Cena
495
Get Started

Witamy na szkoleniu otwartym

Twój bilet obejmuje:

Pełen dostęp do całodniowej transmisji online 26 maja 2021

Udział w sesji zadawania pytań – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi w trakcie trwania prelekcji oraz po jej zakończeniu w sesji Q&A

Bezpośredni kontakt z prelegentami po zakończeniu prezentacji

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Program:

8:20 Powitanie, wskazówki organizacyjne

I Blok szkoleniowy 8:30 – 10:00

 • Najnowsze zmiany otoczenia regulacyjnego energetyki
  • Nowelizacja Prawa energetycznego (druk sejmowy 865 – uwaga – zapewne będzie już aktem obowiązującym w momencie omawiania)
  • Projektowana nowelizacja ustawy OZE
  • Projektowana nowelizacja ustawy o rynku mocy
  • Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
 • Zmiany dotyczące rozporządzenia systemowego
 • Projektowane zmiany rozporządzenia taryfowego
 • Zmiany strukturalne rynku energii

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Katarzyna Siwa

10:00-10:15 przerwa

II Blok szkoleniowy 10:15 – 11:45

 • Konsument na rynku energii elektrycznej – nowy status i poziom ochrony
 • Nowe wymogi związane z przejrzystością funkcjonowania i przestrzeganiem zbiorowych interesów konsumentów
 • Współpraca Prezesa URE i Prezesa UOKiK
 • Obsługa procesu reklamacji
 • Uprawnienia Prezesa URE – zakres ingerencji w relacje umowne
 • Praktyczne aspekty związane z kształtowaniem i zawieranie umów z rożnymi grupami odbiorców

Prowadzący: Grzegorz Pizon

11:45 – 12:00 Sesja Q&A

12:00 – 12:30 Przerwa na lunch

III Blok szkoleniowy 12:30 – 14:00

 • Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – I dlaczego jest to temat ważny także z perspektywy największych dystrybutorów energii
  • Doświadczenia z udziału w pracach legislacyjnych
  • Omówienie rozwiązania
  • Co jest ważne, a czego nie widać na pierwszy rzut oka?
  • Rozwój rynku energii w kierunku lokalnych obszarów bilansowania i mikrosieci – czego należy się spodziewać? Korzyści i wyzwania z perspektywy największych przedsiębiorstw energetycznych
 • Pakiet zimowy i samorządność energetyczna – kierunki rozwoju mikrosieci, systemów zamkniętych, klastrów i spółdzielni energetycznych – jak podejść do nich w sposób strategicznie uzasadniony?

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Joanna Perzyna

 • Magazyny energii – nowe rozwiązania
  • Przegląd przepisów prawnych dotyczących magazynowania energii – nowe przepisy Prawa energetycznego, przepisy ustawy o OZE oraz ustawy o rynku mocy
  • Prawne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju i wykorzystania magazynów przez wytwórców energii, dostawców mocy, inwestorów / developerów OZE oraz OSD
  • Wykorzystanie w celu ograniczenia oddziaływania źródeł niesterowalnych na system elektroenergetyczny i konsekwencje w zakresie tzw. ekspertyzy wpływu – perspektywa wnioskującego o przyłączenie oraz OSD
  • Magazyny w taryfach i planach rozwoju
  • Magazyny a pomoc publiczna – Fundusz Modernizacyjny, Fundusz Innowacyjny, Krajowy Plan Odbudowy

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Katarzyna Siwa

14:00 – 14:15 Przerwa

IV Blok szkoleniowy 14:15 – 15:45

 • Centralny System Informacji Rynku Energii i zmiany w zakresie opomiarowania. Kalendarium obowiązków dostosowawczych
 • Nowe rozwiązania związane z procedurą przyłączeniową
 • Uprawnienia Prezesa URE związane z ingerencją w relacje umowne
 • Nowe obowiązki i sankcje – wzrost ryzyka regulacyjnego w poszczególnych obszarach działalności

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Łukasz Bondaruk

15:45 – 16:30 Sesja Q&A

16:30 Zakończenie spotkania

Życzymy Państwu ciekawego szkolenia!

Masz pytania?

Joanna Jamka

Conference Director
500-161-297

j.jamka@trioconferences.pl