Twój status
Niezapisany
Cena
695
Get Started

Witamy na szkoleniu otwartym

startup, entrepreneur, entrepreneurship

Twój bilet obejmuje:

Pełen dostęp do całodniowej transmisji online 22 czerwca 2021

Udział w dyskusjach – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami

Bezpośredni kontakt z prelegentem w trakcie warsztatu

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Program:

9:00 Powitanie, wskazówki organizacyjne, wprowadzenie

9:15 Krótko o motywacji do pracy

 • Znaczenie utraty motywacji w pracy
  • Definicja motywacji, jej źródła i klasyczne teorie:
   • Motywacja i motywowanie
   • Źródła motywacji: instynkt, popęd i homeostaza, teoria pobudzenia, podnieta i nagroda, potrzeby i pragnienia
   • Krótko od klasycznej teorii potrzeb Maslova do nowego spojrzenia na motywację Pinka.
  • Motywacja finansowa i pozafinansowa, benefity materialne i niematerialne
   • Nagrody finansowe jako krótkoterminowe i długoterminowe bodźce
   • Motywacyjna rola zgodności oczekiwań pracownika z warunkami środowiska pracy
   • Wpływ zmian pokoleniowych na benefity niematerialne
  • Dyskusja: praktyczne wykorzystanie wiedzy o motywacji

11:00-11:30 przerwa

11:30 Obostrzenia epidemiologiczne i ich konsekwencje

 • Zmiany organizacyjne w miejscach pracy
  • Praca w trybie online i jej konsekwencje dla pracownika, również w sferze jego życia prywatnego
  • Wyzwania stojące przed liderami zespołów pracujących online lub hybrydowo
  • Pandemia – zagrożenie czy szansa dla pracownika i pracodawcy
  • Nowe wyzwanie dla pracodawcy – dbałość o zdrowie psychiczne pracowników w czasie pandemii
   • Aktualna sytuacja zdrowia psychicznego pracowników w Polsce
   • Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne pracowników w czasie  pandemii
   • Możliwe formy wsparcia zdrowia psychicznego pracowników
  • Dyskusja: obserwacje zmian zachowań i emocji pracowników

13:00-13:30 przerwa

13:30 Zmiany w obszarze motywacji wynikające z pandemii

 • Zmiana lub likwidacja starych benefitów
  • Wpływ obostrzeń epidemiologicznych na możliwość kontynuowania dotychczasowych benefitów
  • Potrzeba otwartej komunikacji przyczyn zmian w benefitach w celu utrzymania ich roli motywacyjnej
  • Nowe benefity jako efekt zmiany warunków pracy
   • Funkcja wsparcia  społecznego benefitów
   • Kultura i sztuka online – pomoc pracodawcy w dostępie do zamkniętych i otwartych spotkań
   • Potrzeba feedbacku na temat efektywności nowych form motywowania
  • Motywacyjna rola relacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem
   • Zwiększenie wagi indywidualnego podejścia przełożonego do pracownika, uwzględniającego jego cechy osobowości, nowe potrzeby i oczekiwania wobec miejsca pracy
   • Oddolne inicjatywy pracownicze jako forma realizacji potrzeb współtworzenia nowych realiów środowiska pracy
   • Sens i wartość pracy – perspektywa eudajmonistyczna jako motywator wyższych potrzeb pracownika
  • Dyskusja: jak pomóc pracownikom w dostosowaniu się do nowych warunków pracy?

15:00 Podsumowanie

15:15 Zakończenie warsztatów

Życzymy Państwu ciekawego szkolenia!

Masz pytania?

Joanna Jamka

Conference Director
500-161-297

j.jamka@trioconferences.pl