Szkolenie zamknięte

Kierowanie pracą zdalną zespołu

Formuła online lub stacjonarnie – Ty decydujesz!

Cele szkolenia:

Poznanie i przećwiczenie przez osoby, które stanęły przed wyzwaniem koordynowania pracy zdalnej swoich pracowników:

 • skutecznych praktyk planowania i organizowania pracy zdalnej swojej i pracowników,
 • skutecznego delegowania zadań w formie on line,
 • wymiany informacji i dokumentów z zespołem,
 • efektywnego zarządzania przepływem pracy zdalnej,
 • rzeczowej komunikacji ze współpracownikami,
 • efektywnego prowadzenia spotkań ze współpracownikami,
 • monitorowania i rozliczania pracy zdalnej pracowników,
 • udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom,
 • motywowania pracowników pracujących zdalnie,
 • sprawnego korzystania z pomocy informatycznych w tym procesie.

Adresaci szkolenia:

 • Liderzy / menedżerowie działów i zespołów
 • Kadra zarządzająca organizacją
 • Pracownicy zespołów HR
 • Pracownicy zespołów operacyjnych
 • Wszystkie osoby, którym zależy na poprawie jakości współpracy w zespołach pracujących zdalnie

Wymagania techniczne spotkania online:

 • Stałe łącze internetowe
 • Kamera internetowa
 • Komputer lub laptop z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome)
 • Głośniki lub słuchawki do odtwarzania dźwięku

W programie m.in.:

hook, ok, check Skuteczne praktyki przygotowania się do pracy zdalnej

hook, ok, check Komunikowanie i współpraca w zespole czasie rzeczywistym on line

hook, ok, check Podtrzymywanie motywacji w zespole za pomocą pracy ,,one to one” w systemie on line

hook, ok, check Organizowanie pracy zdalnej pracowników w systemie on-line

hook, ok, check Efektywne planowanie spotkania on line

hook, ok, check Przeciwdziałanie dezorganizacji – priorytetyzacja zadań, uporządkowane podejście do realizacji prac


Program szkolenia obejmuje 4 sesje (po 4h dydaktyczne każda)

Program szkolenia:

Sesja 1. Podstawa procesu – organizowanie własnej pracy w trybie zdalnym.

 • Skuteczne praktyki przygotowania się do pracy zdalnej:
  • Zakres prac możliwych i niemożliwych do wykonania zdalnie,
  • Charakter pracy zdalnej i związane z nią najważniejsze wyzwania, które należy przewidzieć,
  • Planowanie i ustalanie zadań długookresowych, średniookresowych i dziennych, warunków ich wykonania i potrzebnych zasobów do ich realizacji, przydatne formatki planowania
  • Gromadzenie, zamawianie i przegląd kontrolny zasobów – z wyprzedzeniem oraz bezpośrednio przed pracą w domu.
 • Organizowanie miejsca pracy zdalnej w domu:
  • Mini biuro w domu – organizacja przestrzeni,
  • Miejsce do pracy, ergonomia pracy,
  • Sprzęt, akcesoria i materiały biurowe,
  • Aplikacje i systemy IT,
  • Bezpieczeństwo IT, ochrona danych osobowych oraz tajemnicy firmy.
 • Efektywne prowadzenie pracy zdalnej:
  • Rekomendowany plan i harmonogram dnia,
  • Formatka planu i harmonogramu dnia oraz monitorowania i rozliczania postępów, ocena efektów,
  • Konfigurowanie efektów pracy do przekazania szefowi, konstruowanie informacji towarzyszących, wysyłka.
 • Sprawne korzystanie z pomocy informatycznych (wskazanie podstaw do dalszego samodoskonalenia):
  • Bazowe rozwiązania umożliwiające pracę zdalną – komputer, łącze, telefon,
  • Przydatne oprogramowanie bezpłatne i płatne, jego możliwości, typowy zakres zastosowania,
  • Przećwiczenie / prezentacja przykładowych funkcjonalności (część z zagadnień będzie pokazywana już podczas poprzednich zakresów szkolenia, inne zostaną omówione na tym etapie),
  • Co warto a czego nie warto używać.
 • Warsztat – wnioski do organizowania pracy zdalnej swoim pracownikom.

Sesja 2. Organizowanie pracy zespołu w trybie zdalnym.

 • Skuteczne praktyki przygotowania pracy zdalnej Zespołu:
  • Planowanie i ustalanie z pracownikami zadań długookresowych, średniookresowych i dziennych, warunków ich wykonania i potrzebnych zasobów do ich realizacji,
  • Przydatne z perspektywy menedżera formatki planowania, monitorowania i rozliczania zadań realizowanych przez cały zespół zdalnie,
  • Planowanie i harmonogramowanie zadań wspólnych – przykład,
  • Ustalanie zasad raportowania o przebiegu prac,
  • Ustalanie listy kontaktów i godzin pracy.
 • Organizowanie pracy zdalnej pracowników w systemie on-line:
  • Tworzenie Zespołu Zadaniowego / odrębnych Zespołów Zadaniowych, sterowanie uprawnieniami,
  • Zamieszczanie planów, ich aktualizacja, wpisywanie statusów wykonania, dokonywanie rozliczeń,
  • Zamieszczanie ogłoszeń do zespołu,
  • Udostępnianie, wymiana i pobór plików,
  • Praca w przestrzeni współdzielonej,
  • Znaczenie prawidłowego nazywania i etykietowania zawartości dla efektywnej realizacji pracy zdalnej,
  • Przećwiczenie / prezentacja przykładowych funkcjonalności (część z zagadnień będzie pokazywana już podczas poprzednich modułów szkolenia, inne zostaną omówione na tym etapie),
  • Co warto a czego nie warto używać.
 • Praca w formule one to one z pracownikami w oparciu o rozwiązania on line:
  • Motywacyjne oddziaływanie bieżącego kontaktu z szefem,
  • Wyzwania komunikacji interpersonalnej w kontakcie on line (ograniczenia komunikacyjne i ich pokonywanie),
  • Skutecznego delegowania zadań w formie on line,
  • Omawianie trudności i kierunkowanie pracowników na rozwiązania,
  • Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom,
  • Egzekwowanie wykonania zadań i ustaleń.

Sesja 3. Komunikowanie i współpraca w zespole czasie rzeczywistym on line.

 • Model efektywnych spotkań:
  • Etapy efektywnego spotkania,
  • Podział ról i odpowiedzialności,
  • Spotkania planowane i nieplanowane a ich czas trwania, przebieg i efektywność,
 • Efektywne planowanie spotkania on line:
  • Agenda spotkania,
  • Ustalenie osób prowadzących prezentacje/ dyskusje na poszczególne tematy,
  • Zaplanowany czas trwania spotkania, niestandardowy czas spotkań i jego znaczenie dla późniejszego uczestnictwa w spotkaniach,
  • Gromadzenie materiałów do spotkań,
  • Lista uczestników – kluczowi i opcjonalni uczestnicy, osoby inne informowane o spotkaniach i ich wynikach,
  • Zakładanie spotkań i zaproszenia w systemie on line,
  • Potwierdzanie obecności,
  • Dostarczanie materiałów do spotkań.
 • Efektywny przebieg spotkań on line.
  • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych połączeniem zdalnym uczestników, niektóre pułapki rozwiązań on-line utrudniające prowadzenie spotkań zdalnych, których można uniknąć z wyprzedzeniem,
  • Ustalenie listy obecnych, potwierdzanie obecności jeśli loginy nie wskazują na osoby,
  • Ustalenia ew. zmian w agendzie, wyświetlanie lub przesyłanie jej uczestnikom,
  • Ograniczanie opóźnień i szumu na łączach, blokowanie techniczne głośników,
  • Zamieszczanie materiałów do przeglądu i pobrania,
  • Rola wskaźników i dash boardów w kierunkowaniu rozmów on line,
  • Udostępnianie pulpitu prowadzącego i uczestników,
  • Wspólne omówienia spraw, przepływ wiedzy.
  • Wyświetlanie prezentacji w wersji ppt i innych.
  • Dyskusja głosowa:
   • Ograniczanie / inspirowanie spontanicznych wypowiedzi,
   • Dyskusje ze wszystkimi / udzielanie głosu.
  • Czat:
   • Czat i panowanie nad wypowiedziami nad czatem,
   • Odpowiadanie na pytania z czatu.
  • Podział zespołu na podgrupy, praca w podgrupach w wersji on line.
  • Sporządzanie notatki ze spotkania w trakcie spotkania i jej udostępnianie.
  • Nagrywanie spotkania i udostępnianie nagrań on line.
  • Kilka zasad pozwalających zapanować nad grupą podczas spotkania on-line:
   • Ustalenie przebiegu spotkania i bloków czasowych,
   • Wprowadzenie zasad aktywności, wypowiadania się, zadawania pytań,
   • Ustalenie sposobów zgłaszania problemów technicznych głosowo i za pomocą czatu oraz ich rozwiązywania,
   • Podział ról na spotkaniu w odniesieniu do jego agendy,
   • Rozwiązywanie typowych problemów np. niezrozumienie instrukcji, brak aktywności uczestników, gubienie się.
 • Ustalenia ze spotkania w wersji on line:
  • Finalizowanie ustaleń,
  • Podział zadań, plany dalszych prac,
  • Przydatne notatki ze spotkań i zarządzanie nimi.

Sesja 4. Podtrzymywanie motywacji w zespole za pomocą pracy ,,one to one” w systemie on line.

 • Znaczenie komunikacji indywidualnej w procesie motywowania pracowników w systemie pracy zdalnej.
  • Udzielenie konstruktywnego feedbacku pracownikom:
   • Chwalenie za postępy i efekty,
   • Udzielanie wskazówek do poprawy.
  • Odkrywanie typowych przyczyn trudności w efektywnej pracy zdalnej i pomaganie pracownikom w ich  pokonywaniu:
   • Przeciwdziałanie dezorganizacji – priorytetyzacja zadań, uporządkowane podejście do realizacji prac,
   • Eliminowanie trudności z rozpoczęciem pracy (utykania na danych i pracach wejściowych),
   • Prowadzenie spraw do przodu zamiast koncentrowania się na trudnościach,
   • Eliminacja nadmiernego perfekcjonizmu i długiego czasu poświęcanego na wykonanie zadań,
   • Eliminacja problemu wielozadaniowości,
   • Niwelowanie złodziei czasu i rozpraszaczy.
  • Typowe przyczyny spadku motywacji i przeciwdziałanie im:
   • Brak kontaktu osobistego a zapewnianie go przez kontakt zdalny,
   • Trudność z zachowaniem równowagi praca-życie po stronie pracownika pracującego z domu i wskazówki do pokonywania trudności,
   • Brak nadzoru a automotywacja pracownika,
   • Wypalenie zawodowe, rozpoznawanie jego symptomów u pracowników a znaczenie odpowiednich ubioru i higieny, aktywności fizycznej.
  • Techniki zapewniające dobrą kondycję psychofizyczną, które można rekomendować pracownikom:
   • Dlaczego te techniki są potrzebne w sytuacji pracy zdalnej,
   • Rytm okołodobowy i wykorzystanie jego silnych stron, plan dnia pod kontrolą,
   • Potrzeby fizjologiczne i ,,napędzanie organizmu”, zapewnianie odpoczynku.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia zamknięte organizujemy dla Twojej firmy lub Twojego zespołu na indywidualne zamówienie. Dokładnie dostosowujemy szkolenie do potrzeb klienta i przeprowadzamy je w dogodnym dla klienta momencie.
Można skorzystać z ogólnej oferty szkoleń zamkniętych, które oferujemy (publikujemy je na stronie Szkolenia zamknięte) lub zdecydować się na inny, dowolny temat szkolenia, które przygotujemy.
Szkolenia zamknięte mogą odbyć się stacjonarnie (w siedzibie klienta lub innej dogodnej lokalizacji) albo online (na platformie szkoleniowej Trio Conferences lub z wykorzystaniem rozwiązania technologicznego klienta).
Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ Trio Conferences dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl
Szkolenia zamknięte są wyceniane indywidualnie – zostaw nam swoje dane w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli je dla Ciebie wycenić.
Na cenę szkolenia ma wpływ kilka czynników, m.in.:
– czas trwania szkolenia,
– poziom jego zaawansowania,
– język w jakim miałoby się odbyć,
– specyfika szkolenia, tzn. czy ma obejmować informacje ogólne czy też ma bazować na konkretnych case study, ćwiczeniach dostosowanych do specyfiki pracy osób biorących udział w szkoleniu.
Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze strefy darmowej, w której publikujemy nagrania bezpłatnych webinariów i prelekcji.
Możesz zarejestrować się na trzy sposoby. Pierwsze – kupując dostęp do wydarzenia, drugi – zgłaszając się na wydarzenie darmowe, trzeci – rejestrując się poprzez zakładkę Zaloguj się w menu głównym (prawy, górny róg). Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje dostęp do swoich kursów w zakładce Moje konto.
Tak, uczestnicy wydarzeń szkoleń zamkniętych otrzymują ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA po zakończeniu szkolenia.