Szkolenie zamknięte

Kierowanie pracą zdalną zespołu

Formuła online lub stacjonarnie – Ty decydujesz!

Cele szkolenia:

Poznanie i przećwiczenie przez osoby, które stanęły przed wyzwaniem koordynowania pracy zdalnej swoich pracowników:

 • skutecznych praktyk planowania i organizowania pracy zdalnej swojej i pracowników,
 • skutecznego delegowania zadań w formie on line,
 • wymiany informacji i dokumentów z zespołem,
 • efektywnego zarządzania przepływem pracy zdalnej,
 • rzeczowej komunikacji ze współpracownikami,
 • efektywnego prowadzenia spotkań ze współpracownikami,
 • monitorowania i rozliczania pracy zdalnej pracowników,
 • udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom,
 • motywowania pracowników pracujących zdalnie,
 • sprawnego korzystania z pomocy informatycznych w tym procesie.

Adresaci szkolenia:

 • Liderzy / menedżerowie działów i zespołów
 • Kadra zarządzająca organizacją
 • Pracownicy zespołów HR
 • Pracownicy zespołów operacyjnych
 • Wszystkie osoby, którym zależy na poprawie jakości współpracy w zespołach pracujących zdalnie

Dla kogo:

 1. Generalistów HR (HR Dyrektorzy, HR Menedżerowie, HR Biznes Partnerzy), którzy nie zajmowali się szczegółowo zagadnieniami z obszaru Compensation & Benefits, a którzy chcieliby zapoznać się z pełnym spektrum procesów C&B lub odświeżyć tę wiedzę
 2. Generalistów HR, którzy chcieliby przygotować się do przeglądu procesów C&B w swojej organizacji
 3. Menedżerów, którzy podejmują decyzje dotyczące premiowania pracowników

Wymagania techniczne spotkania praktyków online

 • Komputer lub laptop z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome)
 • Głośniki lub słuchawki do odtwarzania dźwięku

W programie m.in.:

hook, ok, check Skuteczne praktyki przygotowania się do pracy zdalnej

hook, ok, check Komunikowanie i współpraca w zespole czasie rzeczywistym on line

hook, ok, check Podtrzymywanie motywacji w zespole za pomocą pracy ,,one to one” w systemie on line

hook, ok, check Organizowanie pracy zdalnej pracowników w systemie on-line

hook, ok, check Efektywne planowanie spotkania on line

hook, ok, check Przeciwdziałanie dezorganizacji – priorytetyzacja zadań, uporządkowane podejście do realizacji prac


Program szkolenia obejmuje 4 sesje (po 4h dydaktyczne każda)

Program szkolenia:

Sesja 1. Podstawa procesu – organizowanie własnej pracy w trybie zdalnym.

 • Skuteczne praktyki przygotowania się do pracy zdalnej:
  • Zakres prac możliwych i niemożliwych do wykonania zdalnie,
  • Charakter pracy zdalnej i związane z nią najważniejsze wyzwania, które należy przewidzieć,
  • Planowanie i ustalanie zadań długookresowych, średniookresowych i dziennych, warunków ich wykonania i potrzebnych zasobów do ich realizacji, przydatne formatki planowania
  • Gromadzenie, zamawianie i przegląd kontrolny zasobów – z wyprzedzeniem oraz bezpośrednio przed pracą w domu.
 • Organizowanie miejsca pracy zdalnej w domu:
  • Mini biuro w domu – organizacja przestrzeni,
  • Miejsce do pracy, ergonomia pracy,
  • Sprzęt, akcesoria i materiały biurowe,
  • Aplikacje i systemy IT,
  • Bezpieczeństwo IT, ochrona danych osobowych oraz tajemnicy firmy.
 • Efektywne prowadzenie pracy zdalnej:
  • Rekomendowany plan i harmonogram dnia,
  • Formatka planu i harmonogramu dnia oraz monitorowania i rozliczania postępów, ocena efektów,
  • Konfigurowanie efektów pracy do przekazania szefowi, konstruowanie informacji towarzyszących, wysyłka.
 • Sprawne korzystanie z pomocy informatycznych (wskazanie podstaw do dalszego samodoskonalenia):
  • Bazowe rozwiązania umożliwiające pracę zdalną – komputer, łącze, telefon,
  • Przydatne oprogramowanie bezpłatne i płatne, jego możliwości, typowy zakres zastosowania,
  • Przećwiczenie / prezentacja przykładowych funkcjonalności (część z zagadnień będzie pokazywana już podczas poprzednich zakresów szkolenia, inne zostaną omówione na tym etapie),
  • Co warto a czego nie warto używać.
 • Warsztat – wnioski do organizowania pracy zdalnej swoim pracownikom.

Sesja 2. Organizowanie pracy zespołu w trybie zdalnym.

 • Skuteczne praktyki przygotowania pracy zdalnej Zespołu:
  • Planowanie i ustalanie z pracownikami zadań długookresowych, średniookresowych i dziennych, warunków ich wykonania i potrzebnych zasobów do ich realizacji,
  • Przydatne z perspektywy menedżera formatki planowania, monitorowania i rozliczania zadań realizowanych przez cały zespół zdalnie,
  • Planowanie i harmonogramowanie zadań wspólnych – przykład,
  • Ustalanie zasad raportowania o przebiegu prac,
  • Ustalanie listy kontaktów i godzin pracy.
 • Organizowanie pracy zdalnej pracowników w systemie on-line:
  • Tworzenie Zespołu Zadaniowego / odrębnych Zespołów Zadaniowych, sterowanie uprawnieniami,
  • Zamieszczanie planów, ich aktualizacja, wpisywanie statusów wykonania, dokonywanie rozliczeń,
  • Zamieszczanie ogłoszeń do zespołu,
  • Udostępnianie, wymiana i pobór plików,
  • Praca w przestrzeni współdzielonej,
  • Znaczenie prawidłowego nazywania i etykietowania zawartości dla efektywnej realizacji pracy zdalnej,
  • Przećwiczenie / prezentacja przykładowych funkcjonalności (część z zagadnień będzie pokazywana już podczas poprzednich modułów szkolenia, inne zostaną omówione na tym etapie),
  • Co warto a czego nie warto używać.
 • Praca w formule one to one z pracownikami w oparciu o rozwiązania on line:
  • Motywacyjne oddziaływanie bieżącego kontaktu z szefem,
  • Wyzwania komunikacji interpersonalnej w kontakcie on line (ograniczenia komunikacyjne i ich pokonywanie),
  • Skutecznego delegowania zadań w formie on line,
  • Omawianie trudności i kierunkowanie pracowników na rozwiązania,
  • Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom,
  • Egzekwowanie wykonania zadań i ustaleń.

Sesja 3. Komunikowanie i współpraca w zespole czasie rzeczywistym on line.

 • Model efektywnych spotkań:
  • Etapy efektywnego spotkania,
  • Podział ról i odpowiedzialności,
  • Spotkania planowane i nieplanowane a ich czas trwania, przebieg i efektywność,
 • Efektywne planowanie spotkania on line:
  • Agenda spotkania,
  • Ustalenie osób prowadzących prezentacje/ dyskusje na poszczególne tematy,
  • Zaplanowany czas trwania spotkania, niestandardowy czas spotkań i jego znaczenie dla późniejszego uczestnictwa w spotkaniach,
  • Gromadzenie materiałów do spotkań,
  • Lista uczestników – kluczowi i opcjonalni uczestnicy, osoby inne informowane o spotkaniach i ich wynikach,
  • Zakładanie spotkań i zaproszenia w systemie on line,
  • Potwierdzanie obecności,
  • Dostarczanie materiałów do spotkań.
 • Efektywny przebieg spotkań on line.
  • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych połączeniem zdalnym uczestników, niektóre pułapki rozwiązań on-line utrudniające prowadzenie spotkań zdalnych, których można uniknąć z wyprzedzeniem,
  • Ustalenie listy obecnych, potwierdzanie obecności jeśli loginy nie wskazują na osoby,
  • Ustalenia ew. zmian w agendzie, wyświetlanie lub przesyłanie jej uczestnikom,
  • Ograniczanie opóźnień i szumu na łączach, blokowanie techniczne głośników,
  • Zamieszczanie materiałów do przeglądu i pobrania,
  • Rola wskaźników i dash boardów w kierunkowaniu rozmów on line,
  • Udostępnianie pulpitu prowadzącego i uczestników,
  • Wspólne omówienia spraw, przepływ wiedzy.
  • Wyświetlanie prezentacji w wersji ppt i innych.
  • Dyskusja głosowa:
   • Ograniczanie / inspirowanie spontanicznych wypowiedzi,
   • Dyskusje ze wszystkimi / udzielanie głosu.
  • Czat:
   • Czat i panowanie nad wypowiedziami nad czatem,
   • Odpowiadanie na pytania z czatu.
  • Podział zespołu na podgrupy, praca w podgrupach w wersji on line.
  • Sporządzanie notatki ze spotkania w trakcie spotkania i jej udostępnianie.
  • Nagrywanie spotkania i udostępnianie nagrań on line.
  • Kilka zasad pozwalających zapanować nad grupą podczas spotkania on-line:
   • Ustalenie przebiegu spotkania i bloków czasowych,
   • Wprowadzenie zasad aktywności, wypowiadania się, zadawania pytań,
   • Ustalenie sposobów zgłaszania problemów technicznych głosowo i za pomocą czatu oraz ich rozwiązywania,
   • Podział ról na spotkaniu w odniesieniu do jego agendy,
   • Rozwiązywanie typowych problemów np. niezrozumienie instrukcji, brak aktywności uczestników, gubienie się.
 • Ustalenia ze spotkania w wersji on line:
  • Finalizowanie ustaleń,
  • Podział zadań, plany dalszych prac,
  • Przydatne notatki ze spotkań i zarządzanie nimi.

Sesja 4. Podtrzymywanie motywacji w zespole za pomocą pracy ,,one to one” w systemie on line.

 • Znaczenie komunikacji indywidualnej w procesie motywowania pracowników w systemie pracy zdalnej.
  • Udzielenie konstruktywnego feedbacku pracownikom:
   • Chwalenie za postępy i efekty,
   • Udzielanie wskazówek do poprawy.
  • Odkrywanie typowych przyczyn trudności w efektywnej pracy zdalnej i pomaganie pracownikom w ich  pokonywaniu:
   • Przeciwdziałanie dezorganizacji – priorytetyzacja zadań, uporządkowane podejście do realizacji prac,
   • Eliminowanie trudności z rozpoczęciem pracy (utykania na danych i pracach wejściowych),
   • Prowadzenie spraw do przodu zamiast koncentrowania się na trudnościach,
   • Eliminacja nadmiernego perfekcjonizmu i długiego czasu poświęcanego na wykonanie zadań,
   • Eliminacja problemu wielozadaniowości,
   • Niwelowanie złodziei czasu i rozpraszaczy.
  • Typowe przyczyny spadku motywacji i przeciwdziałanie im:
   • Brak kontaktu osobistego a zapewnianie go przez kontakt zdalny,
   • Trudność z zachowaniem równowagi praca-życie po stronie pracownika pracującego z domu i wskazówki do pokonywania trudności,
   • Brak nadzoru a automotywacja pracownika,
   • Wypalenie zawodowe, rozpoznawanie jego symptomów u pracowników a znaczenie odpowiednich ubioru i higieny, aktywności fizycznej.
  • Techniki zapewniające dobrą kondycję psychofizyczną, które można rekomendować pracownikom:
   • Dlaczego te techniki są potrzebne w sytuacji pracy zdalnej,
   • Rytm okołodobowy i wykorzystanie jego silnych stron, plan dnia pod kontrolą,
   • Potrzeby fizjologiczne i ,,napędzanie organizmu”, zapewnianie odpoczynku.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie odbywają się wydarzenia organizowane online?

Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl

2. Jakich programów potrzebuję, aby korzystać z platformy szkoleniowej?

Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania.

3. Jak otrzymam dostęp do platformy?

Wystarczy zarejestrować się dokonując zakupu wydarzenia.

4. Jak rozpoczyna się wydarzenie online?

W dniu wydarzenia należy ZALOGOWAĆ SIĘ DO PLATFORMY o określonej w harmonogramie godzinie, o której prelegenci będą wygłaszać swoje prelekcje zgodnie z agendą zadeklarowaną przez organizatora.

5. Czy można zadawać pytania prelegentem?

Po każdej prelekcji odbędzie się SESJA PYTAŃ, w trakcie której uczestnicy będą mieli możliwości zadania pytań prelegentowi.

7. Czy uczestnicy wydarzenia będą mogli rozmawiać ze sobą?

Tak. W trakcie prelekcji można będzie WYMIENIAĆ SIĘ OPINIAMI Z INNYMI UCZESTNIKAMI wydarzenia na dedykowanym czacie publicznym. Będzie możliwość rozmowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wydarzenia na czacie prywatnym.

8. Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu?

Tak. Wydarzenie zakończy się przesłaniem ELEKTRONICZNYCH CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA.