Szkolenie zamknięte

CONTROLLING PERSONALNY I EFEKTYWNOŚĆ ZZL

Formuła online lub stacjonarnie – Ty decydujesz!

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że warto wdrażać i rozwijać controlling HR oraz zajmować się efektywnością ZZL. Optymalizację wykorzystania potencjału społecznego w organizacji można osiągnąć dzięki umiejętnemu wdrożeniu i rozwijaniu controllingu personalnego, nawiązując do misji i celów organizacji w zestawieniu z aktualnym i możliwym do osiągnięcia potencjałem pracy.

Celem szkolenia jest również ukazanie, jak przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Korzyści uczestników:

 • Poznanie i przećwiczenie metod wskaźnikowego badania efektywności obszaru personalnego
 • Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania karty wskaźnikowej w controllingu personalnym – w wersji tradycyjnej i jako pulpit menedżera
 • Poznanie przykładowej metody i narzędzia do badań jakościowych obszarze personalnym
 • Zapoznanie z metodą benchmarkingu wskaźników controllingu personalnego w kluczowych obszarach personalnych

Adresaci szkolenia:

 • Specjaliści HR zajmujący się planowaniem zasobów ludzkich, rekrutacją, employer brandingiem,  szkoleniami i rozwojem zawodowym, ocenami i motywowaniem
 • HR Business Partnerzy
 • Menedżerowie HR
 • pozostałe osoby pragnące doskonalić wiedzę w zakresie wskaźnikowania poszczególnych obszarów ZZL, dążące do wyrażania „miękkiego HR twardymi wskaźnikami” i chcące poznać aktualne trendy w obszarze controllingu personalne

Dla kogo:

 1. Generalistów HR (HR Dyrektorzy, HR Menedżerowie, HR Biznes Partnerzy), którzy nie zajmowali się szczegółowo zagadnieniami z obszaru Compensation & Benefits, a którzy chcieliby zapoznać się z pełnym spektrum procesów C&B lub odświeżyć tę wiedzę
 2. Generalistów HR, którzy chcieliby przygotować się do przeglądu procesów C&B w swojej organizacji
 3. Menedżerów, którzy podejmują decyzje dotyczące premiowania pracowników

Wymagania techniczne spotkania praktyków online

 • Komputer lub laptop z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome)
 • Głośniki lub słuchawki do odtwarzania dźwięku

Szkolenie ma charakter interaktywny, podczas którego przedstawione i przećwiczone zostaną wybrane narzędzia i metodologia, uczestnicy otrzymają także listę uniwersalnych wskaźników wraz z sposobami ich liczenia do praktycznego stosowania w swoich organizacjach.

W programie m.in.:

hook, ok, check Wskaźniki controllingu personalnego

hook, ok, check Metody doboru wskaźników dla firmy – strategicznych, taktycznych i operacyjnych w kluczowych obszarach HR

hook, ok, check Karty wskaźników i pulpity menedżera – przykłady

hook, ok, check Interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników

hook, ok, check Benchmarki controllingu personalnego

hook, ok, check Arkusze controllingu najważniejszych funkcji i procesów HR


Program szkolenia obejmuje 2 dni (16h dydaktycznych), podczas których uczestnik pozna metody i narzędzia, dzięki którym można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym

Program szkolenia:

1 dzień | Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych

8.45 – 9.00 | Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.30 | I blok szkoleniowyControlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

 • Cele i funkcje controllingu personalnego
 • Efektywność jako baza rozumienia controllingu personalnego
 • Obszary objęte controllingiem personalnym
 • Cykl zarządczy w HR z wykorzystaniem controllingu personalnego
 • Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

10.30 – 10.45 | Przerwa

10.45 – 12.15 | II blok szkoleniowyWskaźniki controllingu personalnego

 • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki personalne
 • 4 warstwy wskaźników personalnych : strategiczne, taktyczne, operacyjne oraz związane ze specyficznymi analizami HR
 • Karty wskaźników HR – proste i zaawansowane
 • Pulpit Menedżera (Dash Board) i prezentowanie wskaźników HR w organizacji poprzez Pulpit Menedżera

12.15 – 13.00 | Przerwa obiadowa

13.00 – 13.45 | III blok szkoleniowyWskaźniki controllingu personalnego strategiczne, ich obliczanie i interpretowanie

 • Koncepcja 6 wskaźników strategicznych w HR i ich wykorzystanie
  (w szczególności Human Capital ROI  i jego zastosowanie)
 • Warsztat – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategicznych

16.00-17.00 | VI blok szkoleniowy Prowadzenie controllingu wskaźników HR w najważniejszych obszarach zzl na bazie analizy sytuacji firmy i analizy trendów

 • Warsztat na bazie case study 1 (firma w doskonałej kondycji) – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktycznych, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym
 • Warsztat na bazie case study 2 (firma w słabej kondycji)  – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktyczno-operacyjnych, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym

17.00 | Zamknięcie 1 dnia szkolenia

Suplement do zapoznania się po pierwszy dniu szkoleniu

Metodologia dot. kształtowania wskaźników dla firmy:

 • Rzetelność i trafność wskaźników
 • Definicje wskaźników i algorytmy liczenia wskaźników, listy włączeń i wyłączeń
 • Poprawna interpretacja wskaźników

Dzień 2 | Narzędziownia w analityce HR i controllingu personalnym

8.45 – 9.00 | Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.00 | I blok szkoleniowyControlling strategicznych wskaźników wartości kapitału ludzkiego

 • Platforma wskaźników wartości kapitału ludzkiego
 • Case study 1. Ocena wybranych wskaźników wartości kapitału ludzkiego a inicjatywy HR skierowane na wzrost wartości kapitału ludzkiego i pomiar ich efektywności
 • Cele strategiczne firmy a wytyczne inicjatyw a inicjatywy HR skierowane na ich realizację 
 • Case study 2. Wybrane cele strategiczne firmy a inicjatywy HR skierowane na ich realizację i pomiar ich efektywności

10.00 – 10.15 | Przerwa

10.15 – 11.00 | II blok szkoleniowyAnaliza obszarowa w HR

 • Kluczowe  zakresy funkcji HR w organizacji – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Wykaz obszarów HR i analiza ich zaawansowania
 • Rola HR w organizacji, rola HR BP – kluczowe informacje
 • Warsztat 2. Wykaz obszarów HR i analiza poprawności ich realizowania (HR Klasyczny, HR BP)
 • Compliance w HR – kluczowe informacje
 • Warsztat 3. Analiza Compliance w HR na bazie case study

11.00 – 11.15 | Przerwa

11.15 – 11.45 | III blok szkoleniowyControlling procesów HR

 • Procesy w HR i analiza procesowa w HR  – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Controlling kluczowych procesów HR na bazie arkusza kontrolnego

11.45 – 12.00 | Przerwa

12.00 – 12.45 | IV blok szkoleniowyAnaliza ilościowa stanu załogi

 • Demografia i fluktuacja w zakładzie pracy i jej znaczenie dla efektywności biznesowej – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Analiza demograficzna na bazie case study i ocena możliwych obszarów spadku efektywności
 • Przykładowe metody badania efektywności rekrutacji i selekcji
 • Warsztat 2. Analiza kosztów EB, rekrutacji i selekcji oraz adaptacji; ocena ich efektywności

12.45 – 13.30 | Przerwa obiadowa

13.30 – 14.30 | V blok szkoleniowyAnaliza jakościowa stanu załogi

 • Kwalifikacje i kompetencje, opis stanowiska pracy i profil kwalifikacyjno-kompetencyjny, oceny kwalifikacji i kompetencji – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Analiza kwalifikacyjno-kompetencyjna na bazie case study i wycena luki kompetencyjnej
 • Przykład modelu szkolenia efektywnego biznesowo, wyceny efektów i ROI
 • Warsztat 2. Analiza kosztów szkoleń i rozwoju; ocena ich efektywności

14.30 – 14.45 | Przerwa

14.45 – 15.45 | VI blok szkoleniowyPodstawy analityki wynagrodzeń

 • Wartościowanie stanowiska, wycena stanowiska wg wartości rynkowej i raporty płacowe, ustalenia dot. widełek płacowych, compa ratio – kluczowe informacje
 • Case study 1. Kształtowanie płac zgodnie z rynkiem i koszty zmian płacowych
 • Case study 2. Zmiany stanowiskowe i w obszarze taryfikacji płac w kierunku ograniczania roszczeń pracowników

15.45 – 16.00 | Przerwa

16.00 – 17.00 | VII blok szkoleniowyPodstawy analityki obciążenia pracą i ustalania etatyzacji

 • Obciążenie pracą, etatyzacja i kształtowanie struktury organizacyjnej, korekty etatyzacji na bazie wskaźników fluktuacji i absencji – kluczowe informacje
 • Case study 1. Kształtowanie etatyzacji na bazie obciążenia pracą i zasad ustalania funkcji kierowniczo-nadzorczych
 • Case study 2. Praca nad wzrostem efektywności w obrębie zespołów – coaching w obciążeniu pracą

17.00 | Zamknięcie 2 dnia szkolenia

Suplement do zapoznania się po drugim dniu szkolenia

Przykłady wskaźników w przykładowych kartach wskaźnikowych m.in. w obszarach:

 • Struktura zatrudnienia
 • Employer branding, Rekrutacja, Selekcja, Zatrudnienie, Adaptacja
 • Fluktuacja kadr, Absencja, Zwolnienia, Outplacement
 • Satysfakcja, Zaangażowanie
 • Oceny okresowe – kwalifikacje, kompetencje
 • Szkolenia, Rozwój zawodowy (zintegrowany), Ścieżki karier i awansów, Kompetencje wymagane i posiadane, Koszty luk kompetencyjnych
 • Oceny okresowe – wyniki, wydajność,
 • Wynagradzanie i motywacja finansowa,
 • Motywowanie pozafinansowe

Ważne! Zakres szkolenia przepracowywany w drugim dniu zależy od tempa pracy grupy podczas szkolenia.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie odbywają się wydarzenia organizowane online?

Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl

2. Jakich programów potrzebuję, aby korzystać z platformy szkoleniowej?

Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania.

3. Jak otrzymam dostęp do platformy?

Wystarczy zarejestrować się dokonując zakupu wydarzenia.

4. Jak rozpoczyna się wydarzenie online?

W dniu wydarzenia należy ZALOGOWAĆ SIĘ DO PLATFORMY o określonej w harmonogramie godzinie, o której prelegenci będą wygłaszać swoje prelekcje zgodnie z agendą zadeklarowaną przez organizatora.

5. Czy można zadawać pytania prelegentem?

Po każdej prelekcji odbędzie się SESJA PYTAŃ, w trakcie której uczestnicy będą mieli możliwości zadania pytań prelegentowi.

7. Czy uczestnicy wydarzenia będą mogli rozmawiać ze sobą?

Tak. W trakcie prelekcji można będzie WYMIENIAĆ SIĘ OPINIAMI Z INNYMI UCZESTNIKAMI wydarzenia na dedykowanym czacie publicznym. Będzie możliwość rozmowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wydarzenia na czacie prywatnym.

8. Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu?

Tak. Wydarzenie zakończy się przesłaniem ELEKTRONICZNYCH CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA.