Szkolenie zamknięte

CONTROLLING PERSONALNY I EFEKTYWNOŚĆ ZZL

Formuła online lub stacjonarnie – Ty decydujesz!

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że warto wdrażać i rozwijać controlling HR oraz zajmować się efektywnością ZZL. Optymalizację wykorzystania potencjału społecznego w organizacji można osiągnąć dzięki umiejętnemu wdrożeniu i rozwijaniu controllingu personalnego, nawiązując do misji i celów organizacji w zestawieniu z aktualnym i możliwym do osiągnięcia potencjałem pracy.

Celem szkolenia jest również ukazanie, jak przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Korzyści uczestników:

 • Poznanie i przećwiczenie metod wskaźnikowego badania efektywności obszaru personalnego
 • Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania karty wskaźnikowej w controllingu personalnym – w wersji tradycyjnej i jako pulpit menedżera
 • Poznanie przykładowej metody i narzędzia do badań jakościowych obszarze personalnym
 • Zapoznanie z metodą benchmarkingu wskaźników controllingu personalnego w kluczowych obszarach personalnych

Adresaci szkolenia:

 • Specjaliści HR zajmujący się planowaniem zasobów ludzkich, rekrutacją, employer brandingiem,  szkoleniami i rozwojem zawodowym, ocenami i motywowaniem
 • HR Business Partnerzy
 • Menedżerowie HR
 • pozostałe osoby pragnące doskonalić wiedzę w zakresie wskaźnikowania poszczególnych obszarów ZZL, dążące do wyrażania „miękkiego HR twardymi wskaźnikami” i chcące poznać aktualne trendy w obszarze controllingu personalne

Wymagania techniczne spotkania online:

 • Stałe łącze internetowe
 • Kamera internetowa
 • Komputer lub laptop z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome)
 • Głośniki lub słuchawki do odtwarzania dźwięku

Szkolenie ma charakter interaktywny, podczas którego przedstawione i przećwiczone zostaną wybrane narzędzia i metodologia, uczestnicy otrzymają także listę uniwersalnych wskaźników wraz z sposobami ich liczenia do praktycznego stosowania w swoich organizacjach.

W programie m.in.:

hook, ok, check Wskaźniki controllingu personalnego

hook, ok, check Metody doboru wskaźników dla firmy – strategicznych, taktycznych i operacyjnych w kluczowych obszarach HR

hook, ok, check Karty wskaźników i pulpity menedżera – przykłady

hook, ok, check Interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników

hook, ok, check Benchmarki controllingu personalnego

hook, ok, check Arkusze controllingu najważniejszych funkcji i procesów HR


Program szkolenia obejmuje 2 dni (16h dydaktycznych), podczas których uczestnik pozna metody i narzędzia, dzięki którym można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym

Program szkolenia:

1 dzień | Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych

8.45 – 9.00 | Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.30 | I blok szkoleniowyControlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

 • Cele i funkcje controllingu personalnego
 • Efektywność jako baza rozumienia controllingu personalnego
 • Obszary objęte controllingiem personalnym
 • Cykl zarządczy w HR z wykorzystaniem controllingu personalnego
 • Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

10.30 – 10.45 | Przerwa

10.45 – 12.15 | II blok szkoleniowyWskaźniki controllingu personalnego

 • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki personalne
 • 4 warstwy wskaźników personalnych : strategiczne, taktyczne, operacyjne oraz związane ze specyficznymi analizami HR
 • Karty wskaźników HR – proste i zaawansowane
 • Pulpit Menedżera (Dash Board) i prezentowanie wskaźników HR w organizacji poprzez Pulpit Menedżera

12.15 – 13.00 | Przerwa obiadowa

13.00 – 13.45 | III blok szkoleniowyWskaźniki controllingu personalnego strategiczne, ich obliczanie i interpretowanie

 • Koncepcja 6 wskaźników strategicznych w HR i ich wykorzystanie
  (w szczególności Human Capital ROI  i jego zastosowanie)
 • Warsztat – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategicznych

16.00-17.00 | VI blok szkoleniowy Prowadzenie controllingu wskaźników HR w najważniejszych obszarach zzl na bazie analizy sytuacji firmy i analizy trendów

 • Warsztat na bazie case study 1 (firma w doskonałej kondycji) – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktycznych, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym
 • Warsztat na bazie case study 2 (firma w słabej kondycji)  – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktyczno-operacyjnych, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym

17.00 | Zamknięcie 1 dnia szkolenia

Suplement do zapoznania się po pierwszy dniu szkoleniu

Metodologia dot. kształtowania wskaźników dla firmy:

 • Rzetelność i trafność wskaźników
 • Definicje wskaźników i algorytmy liczenia wskaźników, listy włączeń i wyłączeń
 • Poprawna interpretacja wskaźników

Dzień 2 | Narzędziownia w analityce HR i controllingu personalnym

8.45 – 9.00 | Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.00 | I blok szkoleniowyControlling strategicznych wskaźników wartości kapitału ludzkiego

 • Platforma wskaźników wartości kapitału ludzkiego
 • Case study 1. Ocena wybranych wskaźników wartości kapitału ludzkiego a inicjatywy HR skierowane na wzrost wartości kapitału ludzkiego i pomiar ich efektywności
 • Cele strategiczne firmy a wytyczne inicjatyw a inicjatywy HR skierowane na ich realizację 
 • Case study 2. Wybrane cele strategiczne firmy a inicjatywy HR skierowane na ich realizację i pomiar ich efektywności

10.00 – 10.15 | Przerwa

10.15 – 11.00 | II blok szkoleniowyAnaliza obszarowa w HR

 • Kluczowe  zakresy funkcji HR w organizacji – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Wykaz obszarów HR i analiza ich zaawansowania
 • Rola HR w organizacji, rola HR BP – kluczowe informacje
 • Warsztat 2. Wykaz obszarów HR i analiza poprawności ich realizowania (HR Klasyczny, HR BP)
 • Compliance w HR – kluczowe informacje
 • Warsztat 3. Analiza Compliance w HR na bazie case study

11.00 – 11.15 | Przerwa

11.15 – 11.45 | III blok szkoleniowyControlling procesów HR

 • Procesy w HR i analiza procesowa w HR  – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Controlling kluczowych procesów HR na bazie arkusza kontrolnego

11.45 – 12.00 | Przerwa

12.00 – 12.45 | IV blok szkoleniowyAnaliza ilościowa stanu załogi

 • Demografia i fluktuacja w zakładzie pracy i jej znaczenie dla efektywności biznesowej – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Analiza demograficzna na bazie case study i ocena możliwych obszarów spadku efektywności
 • Przykładowe metody badania efektywności rekrutacji i selekcji
 • Warsztat 2. Analiza kosztów EB, rekrutacji i selekcji oraz adaptacji; ocena ich efektywności

12.45 – 13.30 | Przerwa obiadowa

13.30 – 14.30 | V blok szkoleniowyAnaliza jakościowa stanu załogi

 • Kwalifikacje i kompetencje, opis stanowiska pracy i profil kwalifikacyjno-kompetencyjny, oceny kwalifikacji i kompetencji – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Analiza kwalifikacyjno-kompetencyjna na bazie case study i wycena luki kompetencyjnej
 • Przykład modelu szkolenia efektywnego biznesowo, wyceny efektów i ROI
 • Warsztat 2. Analiza kosztów szkoleń i rozwoju; ocena ich efektywności

14.30 – 14.45 | Przerwa

14.45 – 15.45 | VI blok szkoleniowyPodstawy analityki wynagrodzeń

 • Wartościowanie stanowiska, wycena stanowiska wg wartości rynkowej i raporty płacowe, ustalenia dot. widełek płacowych, compa ratio – kluczowe informacje
 • Case study 1. Kształtowanie płac zgodnie z rynkiem i koszty zmian płacowych
 • Case study 2. Zmiany stanowiskowe i w obszarze taryfikacji płac w kierunku ograniczania roszczeń pracowników

15.45 – 16.00 | Przerwa

16.00 – 17.00 | VII blok szkoleniowyPodstawy analityki obciążenia pracą i ustalania etatyzacji

 • Obciążenie pracą, etatyzacja i kształtowanie struktury organizacyjnej, korekty etatyzacji na bazie wskaźników fluktuacji i absencji – kluczowe informacje
 • Case study 1. Kształtowanie etatyzacji na bazie obciążenia pracą i zasad ustalania funkcji kierowniczo-nadzorczych
 • Case study 2. Praca nad wzrostem efektywności w obrębie zespołów – coaching w obciążeniu pracą

17.00 | Zamknięcie 2 dnia szkolenia

Suplement do zapoznania się po drugim dniu szkolenia

Przykłady wskaźników w przykładowych kartach wskaźnikowych m.in. w obszarach:

 • Struktura zatrudnienia
 • Employer branding, Rekrutacja, Selekcja, Zatrudnienie, Adaptacja
 • Fluktuacja kadr, Absencja, Zwolnienia, Outplacement
 • Satysfakcja, Zaangażowanie
 • Oceny okresowe – kwalifikacje, kompetencje
 • Szkolenia, Rozwój zawodowy (zintegrowany), Ścieżki karier i awansów, Kompetencje wymagane i posiadane, Koszty luk kompetencyjnych
 • Oceny okresowe – wyniki, wydajność,
 • Wynagradzanie i motywacja finansowa,
 • Motywowanie pozafinansowe

Ważne! Zakres szkolenia przepracowywany w drugim dniu zależy od tempa pracy grupy podczas szkolenia.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia zamknięte organizujemy dla Twojej firmy lub Twojego zespołu na indywidualne zamówienie. Dokładnie dostosowujemy szkolenie do potrzeb klienta i przeprowadzamy je w dogodnym dla klienta momencie.
Można skorzystać z ogólnej oferty szkoleń zamkniętych, które oferujemy (publikujemy je na stronie Szkolenia zamknięte) lub zdecydować się na inny, dowolny temat szkolenia, które przygotujemy.
Szkolenia zamknięte mogą odbyć się stacjonarnie (w siedzibie klienta lub innej dogodnej lokalizacji) albo online (na platformie szkoleniowej Trio Conferences lub z wykorzystaniem rozwiązania technologicznego klienta).
Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ Trio Conferences dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl
Szkolenia zamknięte są wyceniane indywidualnie – zostaw nam swoje dane w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli je dla Ciebie wycenić.
Na cenę szkolenia ma wpływ kilka czynników, m.in.:
– czas trwania szkolenia,
– poziom jego zaawansowania,
– język w jakim miałoby się odbyć,
– specyfika szkolenia, tzn. czy ma obejmować informacje ogólne czy też ma bazować na konkretnych case study, ćwiczeniach dostosowanych do specyfiki pracy osób biorących udział w szkoleniu.
Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze strefy darmowej, w której publikujemy nagrania bezpłatnych webinariów i prelekcji.
Możesz zarejestrować się na trzy sposoby. Pierwsze – kupując dostęp do wydarzenia, drugi – zgłaszając się na wydarzenie darmowe, trzeci – rejestrując się poprzez zakładkę Zaloguj się w menu głównym (prawy, górny róg). Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje dostęp do swoich kursów w zakładce Moje konto.
Tak, uczestnicy wydarzeń szkoleń zamkniętych otrzymują ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA po zakończeniu szkolenia.