Optymalizacja procesów w Shared Services Center

Wyzwania digitalizacji i robotyzacji, które zmieniają zasady funkcjonowania SSC