Trade Marketing ROI – trendy konsumenckie w dobie pandemii – dostęp do nagrań

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń z zakresu trendów shopperowych i trade marketingu.